โฆษณาของ บี้ เดอะสตาร์  (Presenter advertisement)


Foremost Hi-5
http://www.youtube.com/watch?v=X_KLSjuK1C4
http://www.youtube.com/watch?v=hMSSnVBUM7E
http://www.youtube.com/watch?v=RU5Gq04zQQ8

Sony (Camera)
http://www.youtube.com/watch?v=heqMLiQuwW0
http://www.youtube.com/watch?v=__O85o48818
http://www.youtube.com/watch?v=LZv6jfbAOLQ

I-Mobile
http://www.youtube.com/watch?v=7Wij87jZdCA
http://www.youtube.com/watch?v=YQm1VqsBQ-k

Honda Click-i
http://www.youtube.com/watch?v=TVTEFF131Lc
http://www.youtube.com/watch?v=bIq8ZWaOfyI
http://www.youtube.com/watch?v=2BDRPA1RXFM
http://www.youtube.com/watch?v=vmFp9nMd3aQ
http://www.youtube.com/watch?v=KtH3Q2s73NU
http://www.youtube.com/watch?v=_Envx_keTuE

Cloret
http://www.youtube.com/watch?v=I6JpzSfwcrs
http://www.youtube.com/watch?v=fZwnxlhZqXk
http://www.youtube.com/watch?v=qODRpoyF9LE
http://www.youtube.com/watch?v=tI8NV7Ip6W8
http://www.youtube.com/watch?v=p43Ia2cg4sU

ยำยำ
http://www.youtube.com/watch?v=ShbwVDkGWhs
http://www.youtube.com/watch?v=gPg3zNjNKIk
http://www.youtube.com/watch?v=UIaIJJVCu6A
http://www.youtube.com/watch?v=v8cu-gbOLj4
http://www.youtube.com/watch?v=f0cgnExuMio

เขาช่อง
http://www.youtube.com/watch?v=dxZz9oXAK-c
http://www.youtube.com/watch?v=cgqA6ks4RL4
http://www.youtube.com/watch?v=ehDtJoAlQeM

เมืองไทยประกันชีวิต
http://www.youtube.com/watch?v=uPIKJnyDomc

*123 Ringtone
http://www.youtube.com/watch?v=RXYIWuzEisg